1

Què és un pla d'ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d'aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Els plans d’ordenació urbanística municipal són l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i generalment abasten un sol terme municipal, encara que també poden abastar-ne més d'un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

1*Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
2*Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
3*Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
4*Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

8 COMENTARIS

  1. ❤️ Have you ever tried this sex game before? GIVE IT A TRY: http://inx.lv/NoVW?h=5f36951695bf854b9df618559580e716- ❤️
  2. ???? Krystal want to meet you! More info: http://inx.lv/NoVW?h=1bdfe05540b62a7e3aa9b550d98da424- ????
  3. ???? Доброго вечера,на ваши данные прислали free билет на лото. Получите на нашем сайте => https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344c25bba4c3d308826/?hs=5f36951695bf854b9df618559580e716& ????
  4. ???? Сообщение,для Вас подготовили билет лото. Войдите в вашем личном кабинете - https://forms.yandex.ru/cloud/62b71344f542275611fa1bf9/?hs=1bdfe05540b62a7e3aa9b550d98da424& ????
  5. ???? You have pending messages (4) from Christy! Reply Now: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=5f36951695bf854b9df618559580e716& ????
  6. ???? Irene sent you a private message! View Message: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=1bdfe05540b62a7e3aa9b550d98da424& ????
  7. ???? Уведомляем,нa вaшe имя пoдгoтoвили билeт нa CTOЛOTO. Пoлyчитe нa oфициaльнoм caйте >> https://forms.yandex.com/cloud/63147fd81a862292755fbcc5/?hs=5f36951695bf854b9df618559580e716& ????
  8. ???? Ваш приз,Baм oтпpaвили пoдapoчeк. Boйдитe в вaшeм личнoм кaбинeтe ->> https://forms.yandex.com/cloud/63147fd81a862292755fbcc5/?hs=1bdfe05540b62a7e3aa9b550d98da424& ????

Deixa el teu comentari