1

Què és un pla d'ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d'aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Els plans d’ordenació urbanística municipal són l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i generalment abasten un sol terme municipal, encara que també poden abastar-ne més d'un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

1*Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
2*Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
3*Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
4*Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

2 COMENTARIS

  1. ❤️ Have you ever tried this sex game before? GIVE IT A TRY: http://inx.lv/NoVW?h=5f36951695bf854b9df618559580e716- ❤️
  2. ???? Krystal want to meet you! More info: http://inx.lv/NoVW?h=1bdfe05540b62a7e3aa9b550d98da424- ????

Deixa el teu comentari