Què és un pla d'ordenació urbanística municipal?

Què és un pla d'ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (article 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació ...

Pla Director Urbanístic

Pla Director Urbanístic

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura de la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial, que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (article 56) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 2...

Cadena de subministrament

Cadena de subministrament

Una bona planificació de la cadena de subministrament pot retallar despeses innecessàries, millorar el servei als clients, reduir el desaprofitament i ser més sostenibles. El punt de partida, segons ToolsGroup, és comprendre millor la demanda per a predir amb precisió quants productes necessita, on i quan, aconseguint posar en marxa una estratègia d'invent...

La recessió més profunda també serà la més curta

La recessió més profunda també serà la més curta

A mesura que la crisi desencadenada per la pandèmia de l'coronavirus continua el seu curs, l'activitat econòmica als Estats Units, l'Eurozona i el Regne Unit apunten a una contracció rècord en el segon trimestre. En el cas particular nord-americà, on les infeccions superen ja als 2,14 milions, les projeccions de Moody 's Anlytics indiquen que el PIB registrar&agr...

 El Banc d'Espanya preveu un impacte de l'Covid-19

El Banc d'Espanya preveu un impacte de l'Covid-19 "molt pronunciat" en el PIB i en l'ocupació però "transitori"

El Banc d'Espanya estima que la magnitud de l'impacte de la pandèmia de l'Covid-19, incloent el procedent de les "necessàries" mesures de contenció adoptades, serà "molt pronunciada" sobre l'activitat econòmica i l'ocupació en el curt termini, però " fonamentalment transitori ", tot i l'elevada incertesa respecte a la intensitat i la durada de la per...

La majoria de les Pimes prefereixen un partner logístic enfront d'un marketplace